Uvjeti poslovanja

 1. Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na internetskoj stranici www.vinoifino.eu.  Korištenjem internetske stranice www.vinoifino.eu Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Smatra se da se narudžbom i u www.vinoifino.eu cijelosti prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje. Nositelj svih prava na internetskoj stranici www.vinoifino.eu je tvrtka Auravin, obrt za trgovinu, vl. Tea Dvanajščak Vuković.
 2. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Kupce i odnose se na korištenje internetske stranice www.vinoifino.eu. Korištenjem internetske stranice Kupci iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice www.vinoifino.eu  u skladu s njima. Kupce upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.
 3. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Kupca i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.
 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.vinoifino.eu
 7. Kupac je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Auravin, obrt za trgovinu, vl. Tea Dvanajščak Vuković.  te prihvaća da tvrtka Auravin, obrt za trgovinu, vl. Tea Dvanajščak Vuković. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
 8. Tvrtka Auravin, obrt za trgovinu, vl. Tea Dvanajščak Vuković zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice www.vinoifino.eu. Stoga su Kupac dužni prije svakog korištenja internetske stranice www.vinoifino.eu. pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.vinoifino.eu.
 9. Korištenje ove Internetske stranice www.vinoifino.eu  isključivo je na odgovornost Kupca. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici www.vinoifino.eu  uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.vinoifino.eu  internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj internetske stranice www.vinoifino.eu.
 10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na internetskoj stranici www.vinoifino.euwww.vinoifino.eu.  Zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne pogreške ne odgovaramo.
 11. www.vinoifino.eu sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. www.vinoifino.eu  ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 12. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).
 13.  Informacije o obrtu:
  IBAN: HR5623400091160648356, Privredna banka Zagreb, Auravin obrt za trgovinu, v.l Tea Dvanajščak Vuković, Trg bana Jelačića 3, 40323 Prelog, OIB-91106102868.
  Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima:
  Prodavatelj –Auravin obrt za trgovinu, v.l Tea Dvanajščak Vuković
  Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu i svaka osoba koja web stranicu www.vinoifino.eu koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
  Korištenje www.vinoifino.eu  – pristup stranici vinoifino.eu radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine.
  Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem internet stranice www.vinoifino.eu
  Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti nawww.vinoifino.eu , a koje je moguće kupiti putem web trgovine.
Shopping Cart